เสพสื่อสร้างสรรค์
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ
พจนานุกรมออนไลน์
6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน
คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับผู้ปกครอง
“ด้วยรักผูกพันสานสายใย ป.6 ปีการศึกษา 2563”
การทดสอบการอ่านเขียน และการทดสอบภาษาไทย(PISA)
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2/2
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3/2
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/2
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/1
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564
ประกาศด่วน จากทางโรงเรียนศิริมาตย์เทวี
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ เทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2020
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563
พิธีบูชาขอบพระคุณ ปีการศึกษา 2563 และวันพ่อแห่งชาติ
มาตรการการป้องกันโควิด-19
ค่ายกลางวัน ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ( ม.1-3 ) ประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายกลางวัน ลูกเสือสามัญ(ป.4-6) ประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายกลางวัน ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีถวายราชสดุดี
อบรมคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล
กิจกรรมอบรมคุณธรรม หัวข้อ
รับสมัครครู 1 อัตรา สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน และฉลองศาสนนาม
พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนามโรงเรียน
กิจกรรมบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองพาน พ่นยากำจัดยุง
มาตรการการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ
รับสมัครพี่เลี้ยงอนุบาล 1 อัตรา
การปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
โทร 0-5372-1054 ต่อ 11 | พัฒนาเว็บไซต์โดย ICT Team