ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57120 โทร 053721054 ต่อ 11
www.facebook.com/stsirimart
www.sirimart.ac.th
sirimart.school@gmail.com
st@sirimart.ac.th


โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
โทร 0-5372-1054 ต่อ 11 | พัฒนาเว็บไซต์โดย ICT Team