เสพสื่อสร้างสรรค์

  อ่านต่อ...

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  อ่านต่อ...

ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

  อ่านต่อ...

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ

  อ่านต่อ...

พจนานุกรมออนไลน์

  อ่านต่อ...

6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

  อ่านต่อ...

คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน

  อ่านต่อ...

คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับผู้ปกครอง

  อ่านต่อ...

ยอดติดเชื้อสะสม
907157 ราย

(เพิ่มขึ้น 907157 ราย)


รักษาหายแล้ว
688662 ราย

(เพิ่มขึ้น 21106 ราย)

กำลังรักษาอยู่โรงพยาบาล
567 ราย
เสียชีวิตเพิ่ม
209 ราย

ข้อมูลจาก https://covid19.th-stat.com/th/apiโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
โทร 0-5372-1054 ต่อ 11 | พัฒนาเว็บไซต์โดย ICT Team