SIRIMART SYSTEMS

EPS

ระบบวิธานการศึกษา (Education Performance System)

LMS

ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)

Impressionsoft

ระบบบริหารงานโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
เปิดระบบแล้ว

SIRIMART HOT NEWS

เสพสื่อสร้างสรรค์

เสพสื่อสร้างสรรค์...

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา...

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ...

พจนานุกรมออนไลน์

พจนานุกรมออนไลน์...

6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา...

คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน

คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน...

คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับผู้ปกครอง

คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง โควิด-19 สำหรับผู้ปกครอง...

“ด้วยรักผูกพันสานสายใย ป.6 ปีการศึกษา 2563”

ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ได้จัดกิจกรรม “ด้วยรักผ...

การทดสอบการอ่านเขียน และการทดสอบภาษาไทย(PISA)

ในวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนศิริมาตย์เทวีได้จัดให้มีการทดสอบก...

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2/2

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเท...

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3/2

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเท...

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/2

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเท...

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/1

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเท...

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบโรงเรียนศิริมาตย์เทวี กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น...

วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

"ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ" วันครูแห่งชาติ ป...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "เด็กไท...

ประกาศด่วน จากทางโรงเรียนศิริมาตย์เทวี

ประกาศด่วน จากทางโรงเรียนศิริมาตย์เทวี ถึง บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ...

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563...

พิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ เทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2020

พิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ เทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2020 วันที่ 24 ธั...

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ...

กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนศ...

พิธีบูชาขอบพระคุณ ปีการศึกษา 2563 และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีบูชาขอบพระคุณ ปีการศึกษา 2563 และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2563...

มาตรการการป้องกันโควิด-19

ทางโรงเรียนศิริมาตย์เทวี ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเ...

ค่ายกลางวัน ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ( ม.1-3 ) ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายกลางวัน ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ( ม.1-3 ) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่า...

ค่ายกลางวัน ลูกเสือสามัญ(ป.4-6) ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายกลางวัน ลูกเสือสามัญ(ป.4-6) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโร...

ค่ายกลางวัน ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายกลางวัน ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเร...

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องใ...

อบรมคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล

อบรมคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล...

กิจกรรมอบรมคุณธรรม หัวข้อ

กิจกรรมอบรมคุณธรรม หัวข้อ " ST Love The World with New Normal ศท. รักโลก ด้วยชีวิตวิถีใหม่ "...

รับสมัครครู 1 อัตรา สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

รับสมัครครู 1 อัตรา สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คุณสมบัติตำแหน่งคร...

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท...

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน และฉลองศาสนนาม

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน และฉลองศาสนนามคณะผู้บริหาร วันที่ 2 ...

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนามโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนศิริมาตย์เทวีได้จัดงาน พิธีบูชาขอบพระค...

กิจกรรมบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

"แด่แม่ด้วยดวงใจเปี่ยมรัก ผู้สรรสร้างสิ่งงดงามในโลกา รัก รับใช้ ด้วยใจ...

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามคำขวัญ "จุดประกายความค...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ...

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563...

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓...

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมดัง...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...

พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนกลุ่มที่ 5 เข้าร่วมพิธ...

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองพาน พ่นยากำจัดยุง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมกับ เทศบ...

มาตรการการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนจึงมีมา...

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนั...

การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการชี้แจงการใช้ชีวิตใ...

โรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ได้จัดการสอบทางการ...

รับสมัครพี่เลี้ยงอนุบาล 1 อัตรา

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี รับสมัครพี่เลี้ยงอนุบาล จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัค...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการ ท่านซิสเตอร...