SIRIMART SYSTEMS

EPS

ระบบวิธานการศึกษา (Education Performance System)

LMS

ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)

Impressionsoft

ระบบบริหารงานโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
เปิดระบบแล้ว

SIRIMART HOT NEWS

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 7,209.00 บาท

อ่านต่อ...

ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม วันที่ 19 ตุลาคม 2562

อบรมครูภาษาอังกฤษ

อบรมครูภาษาอังกฤษ วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2562

กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562

กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศิริมาตย์เทวี

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง(ค่ายกลางวัน) ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง(ค่ายกลางวัน) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562

การอบรมหัวข้อ "เด็กยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา"

การอบรม หัวข้อ "เด็กยุคใหม่ใส่ใจพัฒนา" โดย ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 วัน คือวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เป็นการอบรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นการอบรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

ฉลองแม่พระบังเกิดและฉลองศาสนนามผู้บริหาร

ฉลองแม่พระบังเกิดและฉลองศาสนนามผู้บริหาร ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 13 กันยายน 2562

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย กิจกรรมจัดขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

วันแม่แห่งชาติ 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมอบรมลูกเสืออาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2562

กกิจกรรมอบรมลูกเสืออาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวิทยากรจาก เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม

พพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562